Bergby Skolas bygdegårdsförening

Hyr bygdegården

Du kan hyra Bergby Skolas bygdegård. På nedervåningen finns det två salar och ett fullt utrustat kök som du kan hyra när du vill ha fest, kurs eller möte. Vi har plats och utrustning för 80 personer. I källaren finns dusch och bastu. Vi har trådlös Wifi med internetuppkoppling i hela huset.

Du bekräftar din bokning genom att betala in hyran i förskott till Bergby Skolas bygdegårdsförenings pg konto 536542-4. Skriv namn och datum för mötet. I övrigt gäller Bergby Skolas Bygdegårdsförenings villkor och regler vid hyra av lokal.

 • Hyr för möten (en förmiddag, eftermiddag eller kväll)
 • Hyr nedervåningen för fest (24 tim – från 12 till 12)

Fortsätt läsa ⇒
priser, lokaler etc

Kallelse till årsmöte 21 mars 2019

Härmed kallas Bergby Skolas Bygdegårdsförenings medlemmar till ordinarie årsstämma torsdagen 21 mars kl 19:00 i Bergby Skolas Bygdegård. Årsmöteshandlingar finns länkade i nedan text.

Kallelse föreningsstämma 2019.pdf

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer
  – ordförande för mötet
  – sekreterare för mötet
  – två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Godkännande av kallelsen
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för det gångna året
  Se verksamhetsberattelse2018 och BR.o.RR.Bergbyskola2018
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Bestämmande av ersättning för styrelsens ledamöter och suppleanter
 11. Val av ordförande för föreningen för ett (1) år
  – I tur att avgå: Pär Jansson
 12. Val av tre (3) styrelseledamöter för två (2) år
  – Valdes på två (2) år föregående årsmöte: Monica Fröling och Christina Söderstrand
  – I tur att avgå: Henrik Eriksson, Bo Petersson och Thomas Fagrell
 13. Val av styrelsesuppleant för ett (1) år
  – I tur att avgå: Pia Grotrian
 14. Val av revisorer samt suppleanter
  – I tur att avgå: Roine Sundberg och Gunnar Skoglund. Ingen suppleant vald.
 15. Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdsdistriktets stämma.
 16. Styrelsens redovisning av budget och verksamhetsplan för 2019.
 17. Beslut om belopp och regler för 2020 års medlemsavgifter.
 18. Beslut om framställningar och förslag från styrelsen och medlemmar som inkommit till styrelsen (info@bergbyskola.se) senast tio (10) dagar före föreningsstämman – dvs senast 11 mars 2019
  Proposition från styrelsen om revidering av stadgarna.
  Se bilaga: proposition.revidering.stadgar.pdf 
 19. Val av valberedning inför årsmötet 2020
  – I tur att avgå: Crister Pettersson (sammankallande) och Lena Eriksson
 20. Övriga informationsärenden
 21. Avslutning

Kom och bada bastu

Bada bastu på fredagar – 30 kr/person
Herrar 16:00 – 18:30
Damer 19:00 – 21:00

Varje fredag mellan kl. 16 och 21 så är ni välkomna att komma och bada bastu i bygdegårdens källare (ingen hiss tyvärr och en ganska brant trapp) i vår fina bastuavdelning.

Släktforska med oss

Det finns platser i studiecirkeln Släktforskning till våren 2019 i Bergby Skolas bygdegård. 

Vi träffas 09:30-15:30 under fem lördagar under VT 2019: 12/1, 16/2, 16/3, 6/4 och 18/5. Studiecirkeln kostar 700:-/termin. Du tar med dig din egen dator, internet med wifi finns i bygdegården. Vi har tillgång till flera söktjänster bl.a. Riksarkivets där det finns kyrkböcker så man kan forska själv utan kostnad mellan träffarna.

För anmälan och frågor, ring Evy Karlsson, 0175-313 78, 070-626 72 17.

Loppisen har stängt för sommarsäsongen

Tisdagen den 25 september 2018 så stängde Barbro loppisen för denna sommarsäsong. Barbro vill passa på att tacka alla som skänkt saker till loppisen samt alla som handlat under sommaren. Vi andra i bygdegårdsföreningen instämmer i det tacket – det betyder mycket för oss – och vi vill också passa på att tacka Barbro för det enastående arbete hon gör med loppisen!

Nästa tillfälle till att fynda blir på julloppisen den 24 november. Då serveras dessutom fika med hembakt bröd! Välkomna.

stickbild

Stickcafeet börjar 26 augusti kl 14.00

Välkomna alla handarbetsintresserade till Stickcafé i Bergby Skolas Bygdegård.

Med början söndagen 26 augusti 2018 mellan 14.00–16.15, och sedan var tredje söndag (16/9, 14/10, 28/10, 18/11, 9/12) finns vi där för att handarbeta tillsammans. Vi bjuder på kaffe. Kostnad 20 kr/person som går till hyran.

Välkomna!

Vid frågor ring Evy Karlsson, 0175-313 78, 070-626 72 17.