Årtal i Bergby skolas byggnadshistoria

Skolans byggnadshistoria 1906-1930 25 maj, 1906. Beslöts att ett nytt skolhus skulle byggas i närheten av Norrby vägskäl. 18 augusti 1906. Beslöts att det nya huset skall göras enligt för Gottsta skola antagen ritning, men med en större skolsal. 25 oktober, 1906. Antog kyrkostämman förslaget om byggande av en ny Folkskola vid Bergby, för en […]