Nyhetsarkivet

Arkivet – nyhetsinläggen som publicerats på förstasidan.

Julloppis 23 november kl. 10-16

I år blir det julloppis och kaffeservering med hembakt bröd i bygdegården lördagen den 23 november kl 10-16. Välkomna att fynda och fika hos oss då. // Barbro

Loppisen har stängt för sommarsäsongen

Den 24 september 2019 stängde Barbro loppisen för denna sommarsäsong. Barbro vill passa på att tacka alla som skänkt saker till loppisen samt alla som handlat under sommaren. Vi andra i bygdegårdsföreningen instämmer i det tacket – det betyder mycket för oss – och vi vill också passa på att tacka Barbro för det enastående arbete hon gör med loppisen!

Nästa tillfälle till att fynda blir på julloppisen den 23 november. Då serveras dessutom fika med hembakt bröd! Välkomna.

Släktforska med oss

Det finns platser i studiecirkeln Släktforskning till hösten 2019 i Bergby Skolas bygdegård. 

Vi träffas 09:30-15:30 under fem lördagar under HT 2019: 24/8, 14/9, 12/10, 9/11 och 7/12. Studiecirkeln kostar 700:-/termin. Du tar med dig din egen dator, internet med wifi finns i bygdegården. Vi har tillgång till flera söktjänster bl.a. Riksarkivets där det finns kyrkböcker så man kan forska själv utan kostnad mellan träffarna.

För anmälan och frågor, ring Evy Karlsson, 0175-313 78, 070-626 72 17.

stickbild

Välkommen på Stickcafé

Välkomna alla handarbetsintresserade till Stickcafé i Bergby Skolas bygdegård. Vi börjar söndagen 25 augsti 2019 kl 14:00-16:15 och fortsätter sedan var tredje söndag (25/8, 15/9, 6/10, 27/10, 17/11, 8/12). Vi träffas för att handarbeta tillsammans och fikar också. 
Kostnad 20 kr / person och gång.

Vid frågor ring Evy Karlsson, 0175-313 78, 070-626 72 17.

Loppisen har öppnat för säsongen

loppisbodarVi har två bodar som håller öppet dygnet runt under sommarhalvåret (men utan belysning inne så dagtid är att rekommendera) – med många fina småsaker och några möbler. Alla eventuella intäkter tillfaller bygdegårdsföreningen.

Vill du skänka saker till loppisen, ber vi dig att ställa in dem i det speciella ”avlämningsrummet” som finns på gaveln till den stora loppisboden, dörren längst bort. Har du större saker du vill skänka – hör av dig till Barbro Gunnarsson, 070-299 47 86, och avtala tid med henne.

Andra helgen i april så öppnade Barbro loppisen för säsongen, och vi räknar med att hålla den öppen hela sommaren och stänger i september/oktober när vädret blir för ruggigt. Bygdegårdsföreningen tackar ödmjukast alla inlämnare, kunder och Barbro för hennes fantastiska arbete med att hålla loppisen igång och göra den till det smultronställe det är. Välkomna!

Kallelse till årsmöte 21 mars 2019

Härmed kallas Bergby Skolas Bygdegårdsförenings medlemmar till ordinarie årsstämma torsdagen 21 mars kl 19:00 i Bergby Skolas Bygdegård. Årsmöteshandlingar finns länkade i nedan text.

Kallelse föreningsstämma 2019.pdf

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer
  – ordförande för mötet
  – sekreterare för mötet
  – två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Godkännande av kallelsen
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för det gångna året
  Se Verksamhetsberättelse 2018.pdf och BR.o.RR.Bergbyskola2018
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Bestämmande av ersättning för styrelsens ledamöter och suppleanter
 11. Val av ordförande för föreningen för ett (1) år
  – I tur att avgå: Pär Jansson
 12. Val av tre (3) styrelseledamöter för två (2) år
  – Valdes på två (2) år föregående årsmöte: Monica Fröling och Christina Söderstrand
  – I tur att avgå: Henrik Eriksson, Bo Petersson och Thomas Fagrell
 13. Val av styrelsesuppleant för ett (1) år
  – I tur att avgå: Pia Grotrian
 14. Val av revisorer samt suppleanter
  – I tur att avgå: Roine Sundberg och Gunnar Skoglund. Ingen suppleant vald.
 15. Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdsdistriktets stämma.
 16. Styrelsens redovisning av budget och verksamhetsplan för 2019.
 17. Beslut om belopp och regler för 2020 års medlemsavgifter.
 18. Beslut om framställningar och förslag från styrelsen och medlemmar som inkommit till styrelsen (info@bergbyskola.se) senast tio (10) dagar före föreningsstämman – dvs senast 11 mars 2019
  Proposition från styrelsen om revidering av stadgarna.
  Se bilaga: proposition.revidering.stadgar.pdf 
 19. Val av valberedning inför årsmötet 2020
  – I tur att avgå: Crister Pettersson (sammankallande) och Lena Eriksson
 20. Övriga informationsärenden
 21. Avslutning
stickbild

Stickcafeet börjar 26 augusti kl 14.00

Välkomna alla handarbetsintresserade till Stickcafé i Bergby Skolas Bygdegård.

Med början söndagen 26 augusti 2018 mellan 14.00–16.15, och sedan var tredje söndag (16/9, 14/10, 28/10, 18/11, 9/12) finns vi där för att handarbeta tillsammans. Vi bjuder på kaffe. Kostnad 20 kr/person som går till hyran.

Välkomna!

Vid frågor ring Evy Karlsson, 0175-313 78, 070-626 72 17.