Föreningen

Bergby Skolas bygdegårdsförening startades 1986. Årsmöte hålls i mars i början på varje år.

Årsberättelser

pdf verksamhetsberattelse2017.pdf
pdf verksamhetsberattelse2016.pdf
pdf verksamhetsberattelse2015.pdf
pdf verksamhetsberattelse2014.pdf
pdf verksamhetsberattelse2013.pdf
pdf verksamhetsberattelse2012.pdf
pdf verksamhetsberattelse2011.pdf
pdf Årsberattelse 2010
pdf Årsberattelse 2009
pdf Årsberattelse 2008
pdf Årsberattelse 2007
pdf Verksamhetsberattelse 2006
pdf Årsberattelse 2005

Miljöarbete

miljokvitto-1Föreningen arbetar aktivt med miljön enligt Agenda 21 och har mottagit ”Miljökvitto 1”, utfärdat av Bygdegårdarnas riksförbund som ett synligt bevis på att föreningen miljöanpassat verksamheten. Bygdegårdsföreningen har antagit en miljöplan, vi använder porslin istället för engångsmaterial. Vi återvinner papper och glas. Vi använder miljövänligt rengöringsmedel etc.