Loppisingång

Loppisen har öppet för säsongen

Vi har två bodar som håller öppet dygnet runt under sommarhalvåret (men utan belysning inne så dagtid är att rekommendera) – med många fina småsaker och några möbler. Alla eventuella intäkter tillfaller bygdegårdsföreningen. Vill du skänka saker till loppisen, ber vi dig att ställa in dem i det speciella ”avlämningsrummet” som finns på gaveln till den […]

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll2017 ÅRSMÖTE 2017, verksamhetsår 2016, för Bergby Skolas Bygdegårdsförening   Datum: torsdag 16 mars, kl 19:00 Plats: Bergby Skolas Bygdegård   Närvarande: Iréne Malmsten, Crister Pettersson, Göran Pettersson, Lena Eriksson, Jan Eriksson, Pär Jansson, Anita Blom Fagrell, Thomas Fagrell, Monica Fröling, Tommy Fröling, Pia Grotrian, Gunnar Skoglund, Rolf Sköldberg, Barbro Gunnarsson, Bo Petersson.   §1 […]

Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen för Bergby Skolas bygdegårdsförening har haft 7 protokollförda sammanträden under året. Bygdegården har haft  158 st uthyrningstillfällen och 400 st tillfällen med egen verksamhet. Vi har 213 st betalande medlemmar vilka består av 68 familjer och några ordinarie och pensionärer. Vi  har fortsatt det ständiga ompysslandet av fastigheten. En del av bastupanelen har bytts, […]