Fritidsskepparen – Intensivkurs helger

Fritidsskepparen – navigering och sjömanskap för fritidsbåtar. Båtförarbevis. Med större kunskap får du mer ut av båtlivet! Inom en snar framtid kommer det att införas ett obligatoriskt ”båtkörkort) för större/snabbare fritidsbåtar. För en säker båtfärd är det bra om alla ombord kan hantera båten.Här lär man sig navigationens grunder och de vanligaste reglerna som gäller […]

Årsmöte 2013 torsdagen 21 mars kl 19.00

Bergby Skolas bygegårdsförening välkomnar alla medlemmar på årsmöte torsdagen den 21 mars 2013 kl 19.00. Nu är det dags att betala medlemsavgiften till Bergby Skolas bygdegårdsförening för innevarande kalenderår. Avgiften betalas in till vårt pg nr 536542-4. Kom ihåg att ange namn (allas om du betalar för familj) på din inbetalning! Har din adress ändrats så […]