Värmestatistik 2010

Värmestatistik 2010

Lågvärme

Datum

hallen

stora salen

köket

lilla salen

måndag 1 feb kl 10.00 16° 16° 16° 16°
onsdag 3 feb kl 15.00 16° 13° 14° 10°
         

Angående uppvärmning

Angående uppvärming

(vinterhalvåret, oktober – mars) av Bergby Skolas Bygdegårds olika rum

Nedervåningen:
När inga rum är uthyrda på nedervåningen skall alla dörrar stå öppna och rummens termostat stå på lågvärme. I hallen sitter en värmepump som håller grundvärmen i huset igång. Den skall alltid stå på (ca 18° C) och regleras genom en fjärrkontroll. Vid kallare än -16 fungerar den ej.

Lilla salen:
Före uthyrning: Knäpp på högvärme minst tre timmar innan lokalen ska hyras ut. Knappen/strömbrytaren sitter inne i lilla salen vid dörren mot köket.
Efter uthyrning (om ingen annan skall ha rummet inom 24 timmar) slås strömbrytaren om till lågvärme igen.

Köket:
Före uthyrning: Knäpp på elementet under fönstret genom att slå på timerknappen under fönstret. Elementet är på när dioden lyser röd. Elementet stängs sedan automatiskt av efter 8 timmar.

Stora salen:
Före uthyrning: Knäpp på högvärme minst tre timmar innan lokalen ska hyras ut. Knappen/strömbrytaren sitter inne i stora salen vid dörren längst upp mot köket.
Efter uthyrning (om ingen annan skall ha rummet inom 24 timmar) slås strömbrytaren om till lågvärme igen.