Årsmöte 2013 torsdagen 21 mars kl 19.00

Bergby Skolas bygegårdsförening välkomnar alla medlemmar på årsmöte torsdagen den 21 mars 2013 kl 19.00. Nu är det dags att betala medlemsavgiften till Bergby Skolas bygdegårdsförening för innevarande kalenderår. Avgiften betalas in till vårt pg nr 536542-4. Kom ihåg att ange namn (allas om du betalar för familj) på din inbetalning! Har din adress ändrats så […]

Årsmöte 2012 torsdagen 15 mars kl 19.00

Bergby Skolas bygegårdsförening välkomnar alla medlemmar på årsmöte torsdagen den 15 mars 2012 kl 19.00. Nu är det dags att betala medlemsavgiften till Bergby Skolas bygdegårdsförening för innevarande kalenderår. Avgiften betalas in till vårt pg nr 536542-4. Kom ihåg att ange namn (allas om du betalar för familj) på din inbetalning! Har din adress ändrats så […]