009. Bergby Skola 1929

009. Bergby Skola 1929. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

009. Bergby Skola 1929
Verandan (trappens överbyggnad) togs bort när huset rappades 1948-49.

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.