016. Naturlektion 1930

016. Naturlektion 1930. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

016. Naturlektion 1930
Huset i bakgrunden är transformatorn vid Bergby Gård. Idag rivet.

Senast uppdaterad: 2003-11-04

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.