033. Skolbarn 1933

033. Skolbarn 1933. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

033. Skolbarn 1933

Sittande, från vänster:
1.
2.
3. David Pettersson, Norrby

Knästående, från vänster:
1.
2.
3. Gunnar Svedberg, Trästa
4.
5. Bertil Karlsson, Bergby Gård (statare)

Stående från vänster:
1.
2. Stina Westerberg
3. Inga Karlsson, Bergby (Mjölnar-Inga)
4. Anny Pousette, Veda
5. Märta Jansson, Norrby
6.

Senast uppdaterad: 2003-11-04

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.