035. 6e Klass med lärare 1934

035. 6e Klass med lärare 1934. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

035. 6e Klass med lärare 1934

Sittande, från vänster:
1.
2. Bertil Karlsson, Bergby Gård (statare)
3. Elof Andersson, Norrby (bror med Dagmar)
4.
5. Hadar Mattsson, Bergby

Knästående, från vänster:
1. David Pettersson, Norrby
2. Gunnar Svedberg, Trästa
3.
4.

Stående, från vänster:
1. Märta Jansson, Norrby Kolbotten (syster till Albin)
2. Anny Pousette, Veda
3. Magister Nils Gustavsson (Börjemalm)
4. Inga Karlsson, Bergby (Mjölnar-Inga)
5. Stina Westerberg, Utsund
6. ? Åkerblom, (Fosterdotter hos Hanna Mattson i Veda, gifte sig med Albin i Gässvik)

Senast uppdaterad: 2003-11-04

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.