040. Skolresa till Dalarna 1937

040. Skolresa till Dalarna 1937. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

040. Skolresa till Dalarna 1937

Längst ner, från vänster:
1.
2. Brittsy Eriksson, Trästa
3. Elsa Jansson, Trästa
4. Asta Sand, Utsund
5. Viola Eriksson, Trästa
6. Margit Olsson, Västerkulla (hon var ej elev, utan var med för att ta hand om flickorna)

Flickorna i mellanraden, från vänster:
1. Dagmar Andersson
2. (skymd)
3.

Bakre raden, från vänster
1. Margit Eriksson, Norrby
2.
3.
4. Sven Mattsson, Trästa (Sipens)
5. Oscar Pettersson, Norrby
6. Erik Olsson, Västerkulla
7.
8. (skymd)
9. (skymd)
10. Knut Eriksson, Trästa

Senast uppdaterad: 2003-11-04

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.