041. Simkurs 1937

041. Simkurs 1937. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

041. Simkurs 1937

Fotot kanske taget på Fogdö Sten, med Singö i bakgrunden. Magister Börjemalm hade båt och tog flera gånger med skolbarn ut.

Stående, från vänster:
1.
2.
3.
4.
5. Karl-Karl Nils (Nils Karlsson), Norrby
6. Oscar Pettersson, Norrby
7.
8. Rune Olsson, Trästa
9. Ernfrid (Erne) West, Trästa
10. Sven Mattsson, Trästa
11. Alf Karlsson, Utsund
12. Erik Olsson, Trästa
13. Asta Sand, Utstund
14. Viola Eriksson, Trästa

Sittande, från vänster:
1. Knut Eriksson, Trästa
2.
3. Ture Eriksson, Trästa
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. Birgit Eriksson (gift Westman), Norrby
13.
14. Gunvor Mattson, Trästa
15.
16.
17.
18.

Senast uppdaterad: 2003-11-04

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.