048. Skolbarn 1942. 3:e och 4:e klass

048. Skolbarn 1942. 3:e och 4:e klass. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

048. Skolbarn 1942. 3:e och 4:e klass.

1. Torsten Börjemalm (går ej ännu i skolan)

1. Ulla Olsson
2. Birgit Albinsson
3. Birgitta Gustafsson
4. Britt West
5. Åke Fransson
6. Mians Bengt

1. Lasse Isberg
2. Ruben Holm
3. Gösta Flodin

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.