052. Utflykt till Bergboö 1943

052. Utflykt till Bergboö 1943. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

052. Utflykt till Bergboö 1943.

Överst, från vänster
1. Gösta Flodin
2. Ragnar Andersson
3. Karl-Axel Strömberg
4. Lars Karlsson
5. Karl-Erik Lindgren

Mellersta raden, från vänster
1. Alvar Nilsson
2. Kurt Nilsson (Noterud)
3.
4. Hans
5. Ruben Holm
6. Åke Fransson
7. Lasse Isberg
8. Mians Bengt Karlsson

Nederst, från vänster
1. Silvia Karlsson
2. Ulla Olsson
3. Märta (Skol-Märta)
4. Birgitta Gustavsson
5. Slaktar Ulla Andersson
6. Britt West
7. Svea Poomp
8. Britta Åkerblom
9. Birgit Albinsson

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.