054. Skolbarn 1945

054. Skolbarn 1945. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

054. Skolbarn 1945.

Stående, från vänster
1. Lasse Isberg
2. Bo Börjemalm
3. Åke Fransson
4. Gösta Flodin
5. Ruben Holm

Mellersta raden, sittande från vänster
1. Gudrun Söderström (Wiijk)
2.
3. Lisbeth Nilsson
4. Ulla Olsson
5. Britt Väst
6. Karl-Ivar Larsson (?)
7. Bertil Albinsson

Nedre raden, sittande från vänster
1. Bibbi Isberg
2. Inga Lisa Larsson
3. Birgit Albinsson
4. Bengt Karlsson
5. Bengt Karlsson (Utsund)
6. Lennart Frank
7. Arne Nilsson

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.