068. 6:e klass 1949

068. 6:e klass 1949. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

068. 6:e klass 1949

1. Karin Andersson
2. Bertil Alm
3. Kerstin Gustavsson
4. Sven Eriksson
5. Torsten Karlsson
6. Dick Wedberg

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.