075. Skridskoåkning på Väddöviken 19 januari 1953

075. Skridskoåkning på Väddöviken 19 januari 1953. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

075. Skridskoåkning på Väddöviken 19 januari 1953

1. Anna Eliasson
2. Kerstin Andersson
3. Mona Börjesson
4.
5.
6. Maj-Britt Johansson
7. Solveig Bertilsson
8.
9. Ralf Toresson
10.
11.
12. Leif Gunnarsson

Senast uppdaterad: 2023-04-27

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.