077. Skolbarn. 29 april, 1953

077. Skolbarn. 29 april, 1953. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

077. Skolbarn. 29 april, 1953

1. Mona Fredriksson
2. Brita Eliasson
3. Maj-Britt Johansson
4. Kerstin Andersson
5. Siv Olsson
6. Solveig Bertilsson
7. Kerstin Sundman

1. Bengt Mattsson
2. Roine Olsson
3. Ingmar Rybing
4. Ralf Toresson

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.