079. Skolbarn 1953-1954

079. Skolbarn 1953-1954.  Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

079. Skolbarn 1953-1954

Längst bak, magister Börjemalm

Stående, från vänster

1. Bengt Mattsson
2. Mona Fredriksson
3. Solveig Bertilsson
4. Maj-Britt Johansson
5. Brita Eliasson
6. Kerstin Sundman
7. Ingmar Rybing

Sittande, från vänster

1. Kent Österman
2. Leif Gunnarsson
3. Roine Olsson
4. Ralf Toresson
5. Christer Olsson

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.