089. Utflykt till Bergboö 1956

089. Utflykt till Bergboö 1956. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

089. Utflykt till Bergboö 1956

Övre raden från vänster

 1. Ingbritt Westman
 2. Monika Strömberg
 3. Ulla Österman
 4. Lena Westman
 5. Birgit Jansson
 6. Bo Bjerkendahl
 7. Kent Österman

Mittenraden från vänster

 1. Jan-Krister Österman
 2. Kjell Nilsson
 3. Ralf Toresson
 4. Kjell Eriksson
 5. Ove Gunnarsson

Främre raden från vänster

 1. Lars Börjesson
 2. Bo Pettersson
 3. Anders Bertilsson
 4. Christer Olsson
 5. Karl-Erik Jansson

Senast uppdaterad: 2023-04-27

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.