101. Skola och lärarbostad 1960

101. Skola och lärarbostad 1960. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

101. Skola och lärarbostad 1960

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.