103. Nils Börjemalm (1942-1969) och Rickard Lirén (Herräng)

103. Nils Börjemalm (1942-1969) och Rickard Lirén (Herräng). Ur familjen Börjemalms arkiv.

103. Nils Börjemalm (1942-1969) och Rickard Lirén (Herräng)

Nils Börjemalm (1942-1969) och Rickard Lirén (Herräng) avtackas i februari 1969 för lång tjänst vid folkbibliotek i Häverö. (Personen i mitten är sannolikt biblioteksstyrelsens ordförande Gustav Helmér).

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.