110. Ångbåt på Väddöviken, sannolikt 1928.

110. Ångbåt på Väddöviken. Sannolikt 1928.
Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

110. Ångbåt på Väddöviken, sannolikt 1928.

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.