111. Skuta på Väddöviken. Sannolikt 1928.

111. Skuta på Väddöviken.. Sannolikt 1928.
Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

111. Skuta på Väddöviken. Sannolikt 1928.

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.