124. Smeden Lindgrens i Markdal. Bostadshus och Smedja.

124. Smeden Lindgrens i Markdal. Bostadshus och Smedja. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

124. Smeden Lindgrens i Markdal. Bostadshus och Smedja.

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.