132. Svartklubben 1931. På fyren.

132. Svartklubben 1931. På fyren. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

132. Svartklubben 1931. På fyren. Martin Gustavsson, Trästa och till höger om honom Nils Börjemalm kan igenkännas. Övriga?

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.