133. Åter på Trästa brygga, efter Ålandsresa 1931.

133. Åter på Trästa brygga, efter Ålandsresa 1931. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

133. Åter på Trästa brygga, efter Ålandsresa 1931.
Nils Börjemalm nr 2 från vänster och Martin Gustavsson nr 2 från höger kan igenkännas. Övriga?

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.