137. Karl Janssson vid stugan på ägorna i Bergboö under höbärgning.

137. Karl Janssson vid stugan på ägorna i Bergboö under höbärgning. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

137. Karl Janssson vid stugan på ägorna i Bergboö under höbärgning.

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.