144. Församlingshustomten Bergby 1946.

144. Församlingshustomten Bergby 1946. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

144. Församlingshustomten Bergby 1946.

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.