157. Flygfoto över Bergby Skola och lärarbostad 1961.

156. Flygfoto över skolan och lärarbostaden 1961. 
Ur familjen Börjemalms arkiv.

157. Flygfoto över Bergby Skola och lärarbostad 1961. Inköpt från AB Stockholm Aero.

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.