Besök av politiker

Norrtälje Kommun delar årligen ut bidrag till bland annat bygdegårdsföreningar. På måndagen 30 oktober 2017 fick några av dem, inklusive Bergby Skolas bygdegård, besök av politikerna.

Läs mer på www.norrtalje.se