Årsmöte Hammarskogens Samfällighet och Vägförening

Datum/Tid
lördag 27 juni 2020
12:00 - 16:00

Lokal
Stora salen, nb

Lars Bäckman

Inget fika.