Avslutning vinjunta

Datum/Tid
söndag 9 juni 2019
15:00 - 20:00

Lokal
Vaktmästarbostaden, 1 tr

Avslutning hos Monica.

Vid regn på bygdegården.