Möte Hammarskogens Samfällighet och Vägförening

Datum/Tid
lördag 22 februari 2020
10:00 - 12:00

Lokal
Lilla salen, nb

Lars Bäckman

Kaffe o macka 6 pers