Möte Hammarskogens Samfällighet och Vägförening

Datum/Tid
lördag 27 juni 2020
10:00 - 12:00

Lokal
Lilla salen, nb

Lars Bäckman

Inget fika.