SPF Skutan Linedans och gympa

Datum/Tid
måndag 9 april 2018
09:00 - 12:00

Lokal
Stora salen, nb

SPF Skutan Väddö dansar linedance och gympar.
Kontakt: Margaretha Westerberg