Bygden och skolan

Den 25 maj 1906 så beslöts att ett nytt skolhus skulle byggas i närheten av Norrby vägskäl och 25 oktober 1907 så antog kyrkostämman i Häverö församling förslaget om byggandet av en ny folkskola i Bergby på en tomt som inköpts av Bergby Gård tidigare samma år. Den 29 augusti 1908 så står Bergby skola färdig och den fungerade sedan som folkskola (årskurs 1 – 6) i drygt 50 år och under större delen av tiden, 1926-1961, med Nils Börjemalm (f. Gustavsson) som en av de två lärarna. Folkskolan styrdes i början av sockenstämmorna, efter 1862 års kommunalreform av kyrkorådet och först 1930 över tog kommunerna driften av skolorna.

År 1961 lades Bergby folkskola ned. Elevunderlaget i byn hade då minskat betydligt, och barnen fick börja i Herrängs skola. I Bergby skolas lokaler startade Häverö kommun ”Husmoderskola”, sedermera ”Hemteknisk linje” på gymnasienivå. Denna undervisning pågick till 1982, de sista åren i Rodenskolans regi. 1986 upplät kommunen huset till Bergby Skolas Bygdegårdförening och sedan dess har den fungerat som bygdegård och en viktig samlingspunkt för byarna runt den.

Vill du läsa mer om byarna runt bygdegården så köp Minnenas resa.