Familjen Börjemalms arkiv

Detta inskannade bildmaterial innehållande foton från åren 1926-1971 med anknytning till Bergby Skola, överlämnades som gåva till Bergby Bygdegårdsförening av Bo och Torsten Börjemalm, söner till Nils Börjemalm som verkade som lärare i Bergby Skola fram till 1960.

Bergby Skolas bygdegårdsförening har sedan med hjälp av medlemmar och gamla elever i folkskolan, försökt att sätta namn på så många som möjligt av personerna som syns på fotografierna.

Familjen Börjemalms arkiv

Familjen Börjemalms arkiv Läs mer »

156. Märta Jansson/Söderström. Lärarexamen våren 1952.

156. Märta Jansson/Söderström. Lärarexamen våren 1952. 
Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

156. Märta Jansson/Söderström. Lärarexamen våren 1952. 21 år. (22 år i aug.) Skolvaktmästare ”Mandis” Janssons dotter.
De 6 bilderna på Märta Jansson/Söderström utgör ett uppmärksammande av Märta, som bott i Bergby skola under sin uppväxt från början av 1930-talet fram till 1945.

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

156. Märta Jansson/Söderström. Lärarexamen våren 1952. Läs mer »