Nyhetsarkivet

Arkivet – nyhetsinläggen som publicerats på förstasidan.

Loppisen har stängt för sommarsäsongen

Den 24 september 2019 stängde Barbro loppisen för denna sommarsäsong. Barbro vill passa på att tacka alla som skänkt saker till loppisen samt alla som handlat under sommaren. Vi andra i bygdegårdsföreningen instämmer i det tacket – det betyder mycket för oss – och vi vill också passa på att tacka Barbro för det enastående arbete hon gör med loppisen!

Nästa tillfälle till att fynda blir på julloppisen den 23 november. Då serveras dessutom fika med hembakt bröd! Välkomna.

Kallelse till årsmöte 21 mars 2019

Härmed kallas Bergby Skolas Bygdegårdsförenings medlemmar till ordinarie årsstämma torsdagen 21 mars kl 19:00 i Bergby Skolas Bygdegård. Årsmöteshandlingar finns länkade i nedan text.

Kallelse föreningsstämma 2019.pdf

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer
  – ordförande för mötet
  – sekreterare för mötet
  – två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Godkännande av kallelsen
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för det gångna året
  Se Verksamhetsberättelse 2018.pdf och BR.o.RR.Bergbyskola2018
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Bestämmande av ersättning för styrelsens ledamöter och suppleanter
 11. Val av ordförande för föreningen för ett (1) år
  – I tur att avgå: Pär Jansson
 12. Val av tre (3) styrelseledamöter för två (2) år
  – Valdes på två (2) år föregående årsmöte: Monica Fröling och Christina Söderstrand
  – I tur att avgå: Henrik Eriksson, Bo Petersson och Thomas Fagrell
 13. Val av styrelsesuppleant för ett (1) år
  – I tur att avgå: Pia Grotrian
 14. Val av revisorer samt suppleanter
  – I tur att avgå: Roine Sundberg och Gunnar Skoglund. Ingen suppleant vald.
 15. Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdsdistriktets stämma.
 16. Styrelsens redovisning av budget och verksamhetsplan för 2019.
 17. Beslut om belopp och regler för 2020 års medlemsavgifter.
 18. Beslut om framställningar och förslag från styrelsen och medlemmar som inkommit till styrelsen (info@bergbyskola.se) senast tio (10) dagar före föreningsstämman – dvs senast 11 mars 2019
  Proposition från styrelsen om revidering av stadgarna.
  Se bilaga: proposition.revidering.stadgar.pdf 
 19. Val av valberedning inför årsmötet 2020
  – I tur att avgå: Crister Pettersson (sammankallande) och Lena Eriksson
 20. Övriga informationsärenden
 21. Avslutning
stickbild

Stickcafeet börjar 26 augusti kl 14.00

Välkomna alla handarbetsintresserade till Stickcafé i Bergby Skolas Bygdegård.

Med början söndagen 26 augusti 2018 mellan 14.00–16.15, och sedan var tredje söndag (16/9, 14/10, 28/10, 18/11, 9/12) finns vi där för att handarbeta tillsammans. Vi bjuder på kaffe. Kostnad 20 kr/person som går till hyran.

Välkomna!

Vid frågor ring Evy Karlsson, 0175-313 78, 070-626 72 17.

Till alla rökare som besöker oss – fimpa inte på marken!

 

Vänligen fimpa i askoppen - duvorna försöker sluta rökaVi vill be alla som besöker oss, vare sig ni hyr bygdegården för en fest, går en kurs eller besöker loppisen – fimpa inte på marken, utan använd askopparna utanför bygdegården.

Det är extremt torrt i markerna just nu och det vore tråkigt om det skulle ta eld och skogsbrand utbryter.

Dagordning årsmöte 2018

Ordinarie årsstämma i Bergby skolas bygdegårdsförening hålls torsdagen 15 mars kl 19:00 i Bergby Skolas Bygdegård.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

 1. Mötets öppnande
 2. Val avmötesfunktionärer
 • ordförande för mötet
 • sekreterare för mötet
 • två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
 1. Fastställande av röstlängd
 2. Godkännande av kallelsen
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar för det gångna året
 4. Revisorernas berättelse
 5. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 7. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Bestämmande av ersättning för styrelsens ledamöter och suppleanter
 9. Val av ordförande för föreningen för ett (1) år
 • I tur att avgår: Pär Jansson
 1. Val av två (2) styrelseledamöter för två (2) år
 • Valdes på två (2) år föregående årsmöte: Henrik Eriksson, Bo Petersson och Thomas Fagrell
 • I tur att avgå: Monica Fröling och Christina Söderstrand
 1. Val av styrelsesuppleant för ett (1) år
 • I tur att avgå: Pia Grotrian
 1. Val av revisorer samt supplenter
 • I tur att avgå: Roine Sundberg och Gunnar Skoglund
 1. Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdsdistriktets stämma
 2. Styrelsens redovisning av budget och verksamhetsplan för 2018
 3. Beslut om belopp och regler för 2019 års medlemsavgifter
 4. Beslut om framställningar och förslag från styrelsen och medlemmar som inkommit till styrelsen (info@bergbyskola.se) senast tio (10) dagar före föreningsstämman – dvs senast 5 mars 2018
 5. Val av valberedning inför årsmötet 2019
 • I tur att avgå: Crister Pettersson (sammankallande) och Lena Eriksson
 1. Övriga informationsärenden
 2. Avslutning

Betala medlemsavgift för 2018

Nu är det dags att betala medlemsavgiften till Bergby Skolas bygdegårdsförening för innevarande kalenderår.

Medlemstyper och avgifter

 • Ordinarie medlemskap för en person – 100 kr
 • Familjemedlemskap – 200 kr
 • Pensionär – 75 k

Avgiften betalas in till vårt pg nr 536542-4. Kom ihåg att ange namn (allas om du betalar för familj) på din inbetalning!

Har din adress ändrats så var snäll och uppge den nya, gärna via e-post till info@bergbyskola.se.

julgranskula liggande på snö

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Bergby Skolas bygdegårdsförening önskar alla våra medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Hoppas vi syns i bygdegården under 2018.