Dags att betala medlemsavgiften för 2016

Nu har det blivit dags att betala in medlemsavgiften för 2016 till Bergby Skolas bygdegårdsförening. Är du redan medlem så ska du få en faktura i kuvert i brevlådan tillsammans med kallelsen till årsmötet. 

Du kan också själv betala in din medlemsavift direkt på vårt pg 53 65 42-4, glöm bara inte bort att ange namn, adress (och e-post) på din inbetalning. Medlemsavgiften för 2016 är:

  • familj: 200 kr
  • ordinarie: 100 kr
  • pensionär: 75 kr