Dags att betala medlemsavgiften för 2020

Nu har vi börjat förbereda årsmötet och i slutet av februari kommer inbjudan/kallelse till årsmötet att postas och skickas ut tillsammans med fakturorna för årets medlemsavgift. Det står dock alla fritt att redan nu betala in årets medlemsavgift på vårt pg 53 65 42-4. Glöm inte att ange namn (allas), adress och eventuell e-post samt att det avser medlemsavgift 2020.

Medlemsavgifterna är:
Familj: 200,00 kr
Ordinarie: 100,00 kr
Pensionär: 75,00 kr