Styrelsen

Bergby skolas bygdegårdsförenings styrelse och övriga förtroendevalda, valda vid årsmötet torsdagen den 21 mars 2019 samt av styrelsen adjungerade kontaktpersoner.

Pär Jansson

Pär Jansson
Ordförande
Ortalavägen 278
764 91 Väddö
070-530 76 45
par.jansson@hotmail.com

Monica Fröling

Monica Fröling
Ledamot, kassör
Norrby gårdsväg 31
763 94 Hallstavik
0175-311 13, 070-829 79 33
mail.rr@telia.com

Bo Petersson

Bo Petersson
Ledamot, sekreterare
Brobacken 14
763 94 Hallstavik
0175-317 23, 070-550 61 23
bo.c.petersson@hotmail.com

Christina Söderstrand

Christina Söderstrand
Ledamot, vice ordförande
Västerkullavägen 21
763 94 Hallstavik
0175-314 94
bsoderstrand@gmail.com

Henrik Eriksson

Henrik Eriksson
Ledamot
Karl Jans kulle 1
763 94 Hallstavik
0175-317 11, 070-311 54 29
henrik_a_e@hotmail.com

bild saknas

Thomas Fagrell
Ledamot
Norrby byaväg 52
763 94 Hallstavik
thomas.fagrell@gmail.com

Pia Grotrian

Pia Grotrian
Suppleant
Norrby byaväg 44
763 94 Hallstavik
0175-311 48, 0727 48 10 43
pia_grotrian@hotmail.com

Revisorer

Gunnar Skoglund
Norrby byaväg 25
763 94 Hallstavik
076-848 12 12

Laila Korpi

Laila Korpi
Norrby byaväg 33
763 94 Hallstavik
070-607 66 94
0175.20020@telia.com

Valberedning

Crister Pettersson

Crister Pettersson
Sammankallande i valberedning
Norrby byaväg 15
763 94 Hallstavik
0175-314 21

Lena Eriksson

Lena Eriksson
Ledamot i valberedningen
Västerkullavägen 22
763 94 Hallstavik
0175-313 43, 070-440 17 07
janlenaeriksson@yahoo.se

Adjungerade av styrelsen

Laila Korpi

Laila Korpi
Uthyrning
0175-314 82, 070-607 66 94
info@bergbyskola.se

Osa Albinson

Osa Albinson
Hemsida (reserv uthyrning)
070 338 49 37
osa.albinson@gmail.com

Evy Karlsson

Evy Karlsson
Kurser i bygdegårdens regi
0175-313 78
whiskyant@hotmail.com