Historievandringar – bilder

Historievandringar

Vi har under våren och sommaren 2004 genomfört några historievandringar i Norrby. Guide har varit hembygdsforskaren Jan-Olov Ivarsson och hans fru Annika, från Kofvringe i Häverö.

Historievandring 3 - GruvspårVi har vandrat runt i Norrby by – runt den gamla byvägen och bykärnan och runt det som idag är byvägen. Gången efter vandrade vi norrut från båtbryggorna vid Hammarskogen och tittade efter spår av det gamla tegelbruket och tegelslagartorpet.

 Tredje gången vi var ute och vandrade så höll vi till i närheten av, och i, naturskyddsområdet på Bergboö och Lövfjärden, där det bland annat har funnits både torp och gruvprojektering och eftersom den fridlysta orkidén Guckoskon blommade så fick vi tillfälle att studera både den och andra blommor närmare.

 Fjärde tillfället så gick vi en tur runt i Västerkulla och Bergby och fick veta hur det gick till vid bildandet av byn och utflyttningen av gårdarna från det som ursprungligen var västra gården i Bergby. Den femte och sista vandringen gick vi på Häverö Prästäng och den gången fick vi sällskap av Gunborg Flodin från Norrby som delgav oss mycket kunskaper om blommorna på Prästängen.

 

 

I vårt bildarkiv på internet visar vi fotografier som skänkts till bygdegården. I vissa fall så äger vi rätten till bilden, i vissa fall så har vi fått rätt att publicera bilden. Önskar ni ladda ner och använda någon av dem, vänligen kontakta bygdegårdsföreningen först.

Historievandring nr 1 – Torsdagen 15 april – Norrby gamla bykärna (tyvärr inga bilder)
Historievandring nr 2 – Torsdagen 3 juni – Tegelbruket, kvarn och tegelslagartorpet
Historievandring nr 3 – Torsdagen 17 juni – Lövfjärden, gruvprojektering och torp
Historievandring nr 4 – Onsdagen 7 juli – Västerkulla, gravhögar och Bergby kvarn.
Historievandring nr 5 – Torsdagen 15 juli – Prästängen

Historievandring Nr 5, 15 juli 2004.
 
Prästängen
Samling vid Bergby Skola.
  Prästängen
Framme vid Prästängen.
 
Prästängen
Så plockar vi fram picknick-korgarna
  Prästängen
Jan-Olov berättar om Häverö Prästäng och Rotholma.
 
Prästängen
Brudsporre
  Prästängen
Prästkrage
 
Prästängen
Majvivor (andra blommningen)
  Prästängen
I samlad tropp över ängen
 
Prästängen
Blåklockor
  Prästängen
Blåklockor
 
Prästängen
Några humlor kryper över hundlokan
  Prästängen
Blåklocka
 
Prästängen
Ibland måste man lukta på blommorna för att avgöra vad det är för sort.
  Prästängen
I vilket fall så underlättar det om man böjer sig ner och titta närmare på dem.
 
Prästängen
En blåklocka vid gärdesgården
  Prästängen
Natt-och-dag
 
Prästängen
Blåklocka
  Prästängen
Prästkragar och bakgrunden en gammal bänk
 
Prästängen
Skogsnyckel
  Prästängen
Vad står bakom eken?
 
Prästängen
Skogsnyckel
  Prästängen
Prästängen
 
Prästängen
Över stock och sten…
  Prästängen
Ner mot sjön …
 
Prästängen
Brita och Maj-Britt
  Prästängen
Svartbräken
 
Prästängen
Rotholmaviken
  Prästängen
Prästängen
 
Prästängen
Fikapaus
  Prästängen
Fikapaus
 
Prästängen
Fikapaus
  Prästängen
Fikapaus
 
Prästängen
Vackert gräs
  Prästängen
Fikapaus
 
Prästängen
Gräv upp roten
  Prästängen
Uppbrott från fikapaus i skymningen
 
Prästängen
Johannesört
  Prästängen
Somliga blommor vaktas mer än andra
 
Prästängen
Blommor i klippkanten
  Prästängen
Solnedgång
 
Prästängen
Doftar den något?
  Prästängen
Blåklockor
 
Prästängen
.. och solen går ner..
  Prästängen
.. så vi går hem..
Historievandring Nr 4, 7 juli 2004.
 
Västerkulla
Västerkulla, på gårdsplanen
  Västerkulla
Västerkulla, på gårdsplanen
Västerkulla
Västerkulla, på gårdsplanen
  Västerkulla
I hagen, på väg mot gravhögarna
Västerkulla
I hagen, tittande efter gamla husgrunder
  Västerkulla
Fikapaus
Västerkulla
Fikapaus
  Västerkulla
Fikapaus
Västerkulla
Fikapaus
  Västerkulla
Bergby kvarn
Västerkulla
Bergby kvarn
  Västerkulla
Bergby kvarn
Västerkulla
Bergby kvarn
  Västerkulla
En gammal kvarnsten vid Bergby kvarn.
Historievandring Nr 3, 17 juni 2004.
 
Sjölunds, vid vändplan, Bergboö
Gamla husgrunder och råsten, vid vändplan, Bergboö (kallat Sjölunds)
  Råsten vid Sjölunds, Bergboö
Närbild ovanifrån på råsten
(gränsmarkering), vid Sjölunds.
 
Gammal gruvprojektering/brytning vid Samuels hägnarn
Gammal gruvprojektering/brytning vid Samuels hägnarn
  Gammal gruvprojektering/brytning vid Samuels hägnarn
Guckoskor
 
Lövfjärden
Lövfjärden
 
Råsten vid Lövfjärden
Historievandring Nr 2, 3 juni 2004.
 

Samling vid Bergby Skolas Bygdegård
 
Samling vid Hammarskogen.
 

På väg mot kvarn
 
Vid kvarn
 

Gammal grund.
 
Vid tegelbruket
 

Vid tegelslagartorpet
 
Annika Ivarsson med spislucka av järn, hittad vid tegelslagartorpet.
 

Liliekonvaljer
 
Gullvivor
 
Senast uppdaterad: 2004-07-20