Kurs i bildbehandling HT 2010

Bildbehandling – gör din egen (enkla) folder

  • Bildbehandling i Adobe Photoshop.
  • Scanning, kameraimport, skillnad webb – tryck
  • Hantera logotyper och dylikt i Adobe Illustrator.
  • Sätt ihop en enkel folder i Adobe InDesign.
  • Typografi, färghantering, skicka till tryck etc.

5ggr, totalt 15 tim

Start sista veckan i oktober. Bergby Skolas bygdegård.

Ring Osa, 0703935921 för info och anmälan.