Nytt år, dags för årsmöte och betalning av medlemsavgiften!

Med det nya året kommer kallelse till årsmötet torsdagen den 31 mars, kl 19.00 i Bergby Skolas bygdegård och utskick av medlemsfakturor. Dessa är nu på väg till alla medlemmar, men du kan alltid betala in årsavgiften direkt till Bergby Skolas bygdegårdsförenings pg 53 65 42-4. Glöm inte att ange namn, adress och ev. e-post. Medlemsavgiften är 200 kr/år för familj, 100 kr/år för ordinarie medlem och 75 kr/år för pensionär.