Nytt år, dags för årsmöte och betalning av medlemsavgiften!

Med det nya året kommer kallelse till årsmötet torsdagen den 31 mars, kl 19.00 i Bergby Skolas bygdegård och utskick av medlemsfakturor. Dessa är nu på väg till alla medlemmar, men du kan alltid betala in årsavgiften direkt till Bergby Skolas bygdegårdsförenings pg 53 65 42-4. Glöm inte att ange namn, adress och ev. e-post. Medlemsavgiften är 200 kr/år för familj, 100 kr/år för ordinarie medlem och 75 kr/år för pensionär.

Pandemin

Sedan i mars 2020 pågår coronapandemin. För att minska spridningen av covid-19 (som orsakas av coronaviruset) har regeringen och Folkhälsomyndigheten gått ut med olika restriktioner, råd och rekommendationer samt en pandemilag.

Nya regler från 12 januari 2022

Maxtak på 20 sittande personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster. Vaccinationspass gäller inte vid privata sammankomster. Du har ett eget ansvar för att vara vaksam på symtom. Om du får symtom ska du stanna hemma och undvika att träffa andra. Barn från sex år och vuxna bör också testa sig om de får symtom.

Trängsel ska undvikas i alla miljöer. Krav på tio kvadratmeter per person för butiker, köpcentrum och platser för kultur- och fritidsverksamheter.

» Läs mer på bygdegardarna.se – information och åtgärder angående COVID-19

Loppisbodarna oktober 2020

Loppisen har stängt för säsongen!

Nu har Barbro stängt loppisen för denna säsong. Bergby skolas bygdegårdsförening tackar ödmjukast alla avlämnare och kunder för deras generositet och naturligtvis Barbro för hennes fantastiska arbete med att hålla loppisen igång och göra den till det smultronställe det är.