Pandemilag

Pandemilagen gäller från 10 januari till 30 september 2021 och innebär fler smittskyddsåtgärder samt begränsningar för privatpersoner och verksamheter.

Anpassade restriktioner från 1 juli

För privata sammankomster gäller allmänna råd och begränsningsförordningen. Från 1 juli begränsning på max 50 personer inomhus. Privata sällskap uppmuntras att hålla avstånd och undvika trängsel. Att till exempel dansa under privat sammankomst bryter inte mot lagen, men alla privatpersoner har ansvar för och uppmanas följa de allmänna råden om att hålla avstånd.

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller begränsningsförordningen att antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning får uppgå till högst

  1. Om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus gäller 1 person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta. Dock alltid minst 8 och max 50 deltagare.
  2. Om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats gäller max 300 deltagare. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer.
  3. Om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus gäller 1 person per 5 kvadratmeter tillgänglig yta. Max 600 deltagare.
  4. Om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats gäller max 3 000 deltagare. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer.

Beroende på hur arrangemanget genomförs kan det tolkas på olika sätt. En konsert i ett partytält räknas som arrangemang inomhus, medan drive-in-bio räknas som allmän sammankomst utomhus. Om ni ska anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska ni ta kontakt med er lokala polismyndighet, ansöka om tillstånd eller anmäla det hos Polismyndigheten. Detta gäller även loppisar och marknader. Om ni inte gör det kan ni göra er skyldiga till brott mot ordningslagen.

De allmänna råden om att stanna hemma vid symtom, undvika trängsel, arbeta hemifrån, hellre ses utomhus än inomhus och vara noga med handhygienen gäller fortfarande.

Den 15 juli genomförs ytterligare ett steg då några ytterligare lättnader genomförs.

» Läs mer på bygdegardarna.se – information och åtgärder angående COVID-19