Pandemilag

Pandemilagen gäller från 10 januari till 30 september 2021 och innebär fler smittskyddsåtgärder samt begränsningar för privatpersoner och verksamheter.

Vad gäller?

Tillsvidare gäller begränsning av antalet personer till max 8 personer* vid allmänna tillställningar och privata sammankomster. Polisen kan ställa in eller upplösa en tillställning med fler än 8 personer närvarande. För den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan straff bli böter eller fängelse i högst sex månader.

Barn födda 2005 eller senare undantas begränsningar i pandemilagen. Det innebär att det går att genomföra barnverksamhet utan begränsning på antalet barn. Den restriktion man måste ta hänsyn till är att lokalen ska kunna tillhandahålla ett avstånd på två meter emellan de som befinner sig i lokalen. Vuxna och ledare begränsas till max 8 personer. Man kan alltså ha en större barngrupp, men max 8 vuxna i rummet samtidigt.

Det är Länsstyrelserna som har i uppdrag att utöva tillsyn över att regeringens, Folkhälsomyndighetens eller länsstyrelsens föreskrifter följs. Kontroller kan ske på distans eller genom besök på plats. Om ni har frågor kring hur bestämmelser ska tolkas kan ni ta kontakt med er Länsstyrelse för mer information.

*Antalet personer kan komma att ändras under tiden lagen gäller

» Läs mer på bygdegardarna.se – information och åtgärder angående COVID-19