Pandemin

Sedan i mars 2020 pågår coronapandemin. För att minska spridningen av covid-19 (som orsakas av coronaviruset) har regeringen och Folkhälsomyndigheten gått ut med olika restriktioner, råd och rekommendationer samt en pandemilag.

Nya regler från 12 januari 2022

Maxtak på 20 sittande personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster. Vaccinationspass gäller inte vid privata sammankomster. Du har ett eget ansvar för att vara vaksam på symtom. Om du får symtom ska du stanna hemma och undvika att träffa andra. Barn från sex år och vuxna bör också testa sig om de får symtom.

Trängsel ska undvikas i alla miljöer. Krav på tio kvadratmeter per person för butiker, köpcentrum och platser för kultur- och fritidsverksamheter.

» Läs mer på bygdegardarna.se – information och åtgärder angående COVID-19