Pandemin

Stora lättnader i restriktionerna från 29 september

Den 7 september gick regeringen ut med följande att följande lättnader görs från den 29 september:

  • Deltagartak för allmänna och privata sammankomster tas bort.
  • Avståndskrav mellan sittplatser försvinner.
  • Råden om att jobba hemifrån tas bort.
  • Vaccinpass utreds, men kommer inte bli aktuellt för annat än mycket stora evenemang, typ 15 000 personer.

Pandemilagen gällde från 10 januari till 30 september 2021 och innebär fler smittskyddsåtgärder samt begränsningar för privatpersoner och verksamheter.

» Läs mer på bygdegardarna.se – information och åtgärder angående COVID-19