Pubkväll långfredagen 2/4 2010

Den andra av vårens två pubkvällar blir långfredagen 2 april.

Puben öppnar kl 19.00 och är öppen för alla medlemmar i Bergby Skolas bygdegårdsförening. Vi hoppas många kommer!