Årtal i Bergby skolas byggnadshistoria

Skolans byggnadshistoria 1906-1930

25 maj, 1906.

Beslöts att ett nytt skolhus skulle byggas i närheten av Norrby vägskäl.

18 augusti 1906.

Beslöts att det nya huset skall göras enligt för Gottsta skola antagen ritning, men med en större skolsal.
25 oktober, 1906.
Antog kyrkostämman förslaget om byggande av en ny Folkskola vid Bergby, för en beräknad kostnad av 12.000 kronor. Norrby nuvarande byskola skall försäljas för ca: 1.700 Kronor.

24 februari, 1907

Visades förslagsritningar, som av Inspektören i princip godkänt.

20 maj, 1907

Uppgjorde med ägaren Tullkontrollören Karl Olov Kolmodin, Bergby Gård om köp av skoltomt för 475 Kronor.

29 augusti, 1908

Bergby skola färdig för avsyning.

Maj 1920

Beslut fattades om byggande av en tvättstuga.

20 maj, 1928

Kostnadsförslag för lärarbostad beräknades till 21.000 Kr. Detta antogs på stämman.

28 oktober, 1928

Slutförslag angående förändringar i skolhusets övre våning inklusive centraluppvärmning, bastubad och vatten och avloppsledning för en kostnad av 11.500 Kr

December 1928

Avsynades lärarbostaden.

1930

Verkställer förändringarna och inmonteras i den nya gymnastiksalen vederbörliga redskap. Enligt Ingrid Pettersson grävdes källarvåningen ut och man där installerade tvättstuga och Bastu, som blev färdig sent på hösten 1930. Hennes 1:a år i skolan (1929) fick eleverna åka till Hallstavik för Bastubad.

 

Nedtecknad av Bengt Albinson ur Skolarkivet i Norrtälje.